pokemon

Pokémon Go som trafikfara

Även på jobbet fångas digitala monster till höger och vänster. Hela världen tycks vara som besatt av mobilspelet som går ut på att hitta virtuella varelser, synliga med GPS-teknik, genom mobilskärmen. Många föräldrar är väldigt positivt inställda till spelet då spelare tvingas röra på sig för att ”fånga varelserna” när de spelar. Förutom att Pokémon Go motiverar till motion prisas spelet som ett strategispel som belönar god sportsmannaanda och respekt för andra spelare.

Motormännen vill dock höja en varningens finger med anledning av de olyckor som skett. Begeistrade Pokémonfångare har vid flera tillfällen utsatt både sig själv och andra för fara i trafiken när uppmärksamheten riktats mot mobilen. I Tyskland har första dödsfallet skett och en tråkig slutsats är väl att fler olyckor kommer att följa.

Det som är viktigt att påpeka är att forskning från Trafikverket och NTF visar att barn under 13 år inte är helt trafikmogna. Barn kan lätt distraheras av mobilspel eller annat och oavsiktligt gå rakt ut i vägen utan att se sig för. Motormännen vill se obligatorisk trafikundervisning i skolan för att både utbilda barn om faror och risker i trafiken samtidigt erbjuda unga vuxna ett grund i trafiksäkerhet som kan hjälpa dem bli bättre förare den dag de tar körkort.

Unga förare är överrepresenterade i olyckor och vi hoppas att vi slipper se några olyckor i Sverige som kan kopplas till mobilspelande förare. Den som spelar ett mobilspel samtidigt som han eller hon kör bil får längre reaktionstid, sämre överblick över trafiken, gör kraftigare rattrörelser och får längre bromssträckor. Förare som hanterar sin handhållna mobil under färd utsätter sig själva och andra för en 23 gånger större risk att råka ut för en olycka.

I ljuset av detta vill Motormännen återigen påpeka riskerna med att inte ha uppsikt när man går över övergångsställen eller kör bil, både för din egen och för andras skull.

Fånga alla! Men inte i trafiken.