pokemon

Pokémon Go som trafikfara

Även på jobbet fångas digitala monster till höger och vänster. Hela världen tycks vara som besatt av mobilspelet som går ut på att hitta virtuella varelser, synliga med GPS-teknik, genom mobilskärmen. Många föräldrar är väldigt positivt inställda till spelet då spelare tvingas röra på sig för att ”fånga varelserna” när de spelar. Förutom att Pokémon Go motiverar till motion prisas spelet som ett strategispel som belönar god sportsmannaanda och respekt för andra spelare.

Motormännen vill dock höja en varningens finger med anledning av de olyckor som skett. Begeistrade Pokémonfångare har vid flera tillfällen utsatt både sig själv och andra för fara i trafiken när uppmärksamheten riktats mot mobilen. I Tyskland har första dödsfallet skett och en tråkig slutsats är väl att fler olyckor kommer att följa.

Det som är viktigt att påpeka är att forskning från Trafikverket och NTF visar att barn under 13 år inte är helt trafikmogna. Barn kan lätt distraheras av mobilspel eller annat och oavsiktligt gå rakt ut i vägen utan att se sig för. Motormännen vill se obligatorisk trafikundervisning i skolan för att både utbilda barn om faror och risker i trafiken samtidigt erbjuda unga vuxna ett grund i trafiksäkerhet som kan hjälpa dem bli bättre förare den dag de tar körkort.

Unga förare är överrepresenterade i olyckor och vi hoppas att vi slipper se några olyckor i Sverige som kan kopplas till mobilspelande förare. Den som spelar ett mobilspel samtidigt som han eller hon kör bil får längre reaktionstid, sämre överblick över trafiken, gör kraftigare rattrörelser och får längre bromssträckor. Förare som hanterar sin handhållna mobil under färd utsätter sig själva och andra för en 23 gånger större risk att råka ut för en olycka.

I ljuset av detta vill Motormännen återigen påpeka riskerna med att inte ha uppsikt när man går över övergångsställen eller kör bil, både för din egen och för andras skull.

Fånga alla! Men inte i trafiken.

subwoofer

Bra subwoofer

En vanlig fråga i hemelektronikvärlden är ”vad är det som gör en bra subwoofer”? När det gäller datorhögtalare kanske inte frågan är lika relevant, eftersom man i regel köper ett paket med både satellithögtalare (de mindre pjäserna) och subwoofer. Det är dock högeligen relevant att kolla in några av de egenskaper som en baslåda erbjuder.

Först och främst – vad gör en subwoofer? Inte så jättemycket egentligen, i jämförelse med satellithögtalarna, och med tanke på hur stor den är. Subwoofern återger frekvenser som i regel hamnar mellan 20 Hz och 150 Hz. Ibland går det så högt som 200 Hz, medan professionella, stora subwoofers vanligen håller sig under 100 Hz.

20 Hz är precis på gränsen för vad människan förmår höra. Lägre frekvenser uppfattar vi inte som frekvenser, men förmår ”känna” genom vibrationer. 150 Hz är emellertid en klar ton som utan problem uppfattas som en sådan. Är du man? Nynna i så fall en ton, utan att tänka efter vilken du tar. Bara en bekväm ton, helt enkelt. Om du nu inte i ett undermedvetet försök tog en lägre ton än egentligen var bekvämast för att bekräfta din manlighet, så är denna ton troligen i närheten av 150 Hz. Är du kvinna? Nynna den absolut lägsta ton du kan! Och gå lite lägre ändå. Där har du förmodligen 150 Hz!

Bra subwoofer
En bra subwoofer kan ha flera olika egenskaper. Starkare, djupare baslådor är aktiva (håller med egen ström) snarare än passiva, och har kanske möjligheten att producera ljud i fler riktningar än en (detta är dock ganska ovanligt bland högtalare).

Placering av subwoofer
Bra subwooferVad som emellertid kanske är mest intressant är var man placerar baslådan/subwoofern. Ett vanligt missförstånd är att man bör placera den mellan de två satellithögtalarna (om det nu är två stycken man har). Det finns det egentligen ingen grund för, utom möjligen att det är estetiskt tilltalande.

Att placera baslådan nära dig som lyssnare är ofta ett bra trick, men känn för all del inte att du måste ha den precis under dig. Ha i åtanke att låga frekvenser har långa våglängder. Frekvenserna kommer därför att nå dina öron nästan samtidigt och det är väldigt svårt att uppfatta var en baslåda befinner sig i ett vanligt rum. Just detta faktum gör att placeringen av baslådan är mindre viktig än många tror.

Att placera sin subwoofer i närheten av ett hörn är en bra teknik, eftersom ljudet då förstärks med hjälp av flera väggar. Placera den dock inte direkt mot ett hörn, eftersom det kan leda till att vissa frekvenser blir grumliga.

För att hitta den perfekta platsen för subbasen är att placera själva subwooferhögtalaren i soffan där du kommer sitta och sedan krypa runt på golvet på alla fyra och där basen hörs bäst är det stället där du skall placera subbashögtalaren för att få absolut bäst basåtergivning du kommer sitta. Det är inte alltid praktiskt möjligt att placera den där basen är som bäst men då finns det andra placeringar där du här bastonerna tydligt när du kryper runt på golvet.